top of page

Herken signalen!

Waarom is het herkennen van signalen zo belangrijk?

Enkele signalen voor dreigend ziekteverzuim of conflicten:

Mentaal en/of fysiek verzuim gaat gepaard met signalen. Het is van groot belang deze signalen te herkennen als leidinggevenede of manager. Kennis en inzicht zorgen voor een vroegtijdig herkennen en tijdig actie ondernemen waarmee langdurig ziekteverzuim voorkomen kan worden.

Onbehandelde mentale en/of fysieke klachten kunnen leiden tot verergering van de klachten en tot verandering in gedrag en handelen.

Hierdoor ontstaat vaan veel negatieve energie en ruzie waardoor de werksfeer beïnvloedt wordt. 

 Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een lagere arbeidsmoraal, negatief gepraat over de organisatie, minder aandacht voor klanten of zelfs afspraken die niet nagekomen. Hierdoor kan het bedrijf schade lijden op verschillende vlakken (ook financieel).

Leidinggevenden en managers hebben het nu extra zwaar omdat de teams nu gedeeltelijk of geheel thuiswerken waardoor leidinggeven vaak in het gedrang komt en werknemers niet de aandacht krijgen die nodig is om thuis productief te kunnen werken.

Het is van belang om op tijd in actie te komen. Als een van deze dingen te lang voortduurt dan duurt de weg terug ook veel langer.

Conflicten en communicatie verlopen stroef of helemaal niet.

Een hoger ongewenst verloop van medewerkers en/of klanten.

Productiviteit gaat naar beneden.

Er is veel irritatie en korte lontjes.

Work Experience

June 2025 - April 2026

July 2024 - May 2025

January 2023 - June 2024

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

Let's Get
Social

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page