top of page
2020-12-09_08-35-05-1920x1000.jpg

Gezondheidsplan voor jou bedrijf?

Gezondheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving en op het werk. Ziekteverzuim onder controle houden is van groot belang. Door de veranderde werksituaties en/of toenemende druk door de huidige omstandigheden zorgen voor meer risico op uitval. We zien dit gebeuren op het fysieke en/of mentale vlak. Preventie is belangrijker dan ooit om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Opbouwende mentale stress leidt tot langdurig ziekteverzuim

Doordat werknemers thuis moeten gaan werken krijgt men een heel andere werksituatie die vaak onder druk staat omdat men geleerd heeft om thuis productief te kunnen werken. Dit leidt tot opbouwende stress, stressklachten en fysieke klachten.

Preventief en ook curatief is hier veel aan te doen. Dit begint met het inventariseren van de situatie en een op maat gemaakt plan .

Enkele Signalen herkennen

Mentaal en/of fysiek verzuim gaat gepaard met signalen. Het is van groot belang deze signalen te herkennen als leidinggevende of manager. Kennis en inzicht zorgen voor een vroegtijdig herkennen en tijdig actie ondernemen waarmee langdurig ziekteverzuim voorkomen kan worden. Onbehandelde mentale en/of fysieke klachten kunnen leiden tot verergering van de klachten en tot verandering in gedrag en handelen. Hierdoor ontstaat vaak veel negatieve energie en ruzie waardoor de werksfeer beïnvloedt wordt. 

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een lagere arbeidsmoraal, negatief gepraat over de organisatie, minder aandacht voor klanten of zelfs afspraken die niet nagekomen zijn. Hierdoor kan het bedrijf schade lijden op verschillende vlakken (ook financieel).

Leidinggevenden en managers hebben het nu extra zwaar omdat de teams nu gedeeltelijk of geheel thuiswerken waardoor leidinggeven vaak in het gedrang komt en werknemers niet de aandacht krijgen die nodig is om thuis productief te kunnen werken.

bottom of page