top of page

Spoor 1

Als de werknemer in spoor 1 zit dan betekent dit dat de werknemer(ster) ziek is, gedeeltelijk of volledig. Als werkgever dien je de werknemer adequate hulp aan te bieden. Dit is zo bepaald in de Wet Poortwachter. In de eerste 6 weken wordt er samen met de werknemer en bedrijfsarts een plan van aanpak gemaakt. 

Er dient regelmatig een evaluatie plaats te vinden om te kijken of het plan van aanpak effectief is. Mocht dit niet zo zijn dan gaan alle partijen samen weer kijken om het plan van aanpak effectiever te krijgen. 

Binnen Gezondtotaal.nu bieden wij als eerste stap een intake aan. Tijdens deze intake worden er testen en metingen gedaan en daaruit komt een advies voort.

Het doel van spoor 1

Het doel van spoor 1 is om de werknemer binnen het eerste jaar weer terug te laten integreren naar de huidige functie en situatie.

Psycholoog sessie
Werkoverleg

Hoe verloopt dit traject?

Als u als bedrijf akkoord gaat met het advies en de offerte, starten wij met de training/coaching van uw werknemer. Gezondtotaal.nu heeft de experts in huis om uw werknemer zo optimaal mogelijk te laten re-integreren.

 

Regelmatige evaluatiemomenten zijn heel belangrijk om te bekijken of we op het juiste spoor zitten.       

De trajecten worden multidisciplinair uitgevoerd om alle aspecten van de re-integratie te ondersteunen. Indien dit niet haalbaar blijkt wordt bekeken of de werknemer in een andere functie terug kan komen. Hier kunnen we trajecten op maat voor maken om de werknemer naar een succesvolle re-integratie binnen het bedrijf te begeleiden.

Indien blijkt dat de werknemer niet terug kan naar de huidige functie dan komt spoor 2 in zicht.

bottom of page