top of page

Spoor 2

In geval dat de werknemer niet terug kan naar een functie binnen het eigen bedrijf gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn buiten het bedrijf. Hiermee start dan het zogenoemde spoor 2. Gezondtotaal.nu biedt hierbij trajecten aan om werknemers fysiek en/of mentaal en tevens d.m.v. cursussen en trainingen m.b.t. vaardigheden en fysieke capaciteiten met als doel een succesvolle spoor 2 re-integratie.

Als werkgever dien je de werknemer adequate hulp aan te bieden.

 

Binnen Gezondtotaal.nu bieden wij als eerste stap een spoor 2 intake aan. Tijdens deze intake worden er testen en metingen gedaan en daaruit komt een advies voort.

Het doel van spoor 2

Het doel van spoor is om de werknemer te laten integreren naar een functie buiten het bedrijf.

Voldoen aan de Staff
De markt analyseren
De markt analyseren

Hoe Verloopt dit traject?

Als u als bedrijf akkoord gaat met het advies en de offerte starten wij met de training/coaching van uw werknemer. Gezondtotaal.nu heeft de experts in huis om uw werknemer zo optimaal mogelijk te laten re-integreren.

Regelmatige evaluatiemomenten zijn heel belangrijk om te bekijken of we op het juiste spoor zitten.       

De trajecten worden multidisciplinair uitgevoerd om alle aspecten van de re-integratie te ondersteunen.

Mocht dit welke reden dan ook niet haalbaar blijken dan start het traject  bij het UWV. Het UWV gaat kijken of werkgever en werknemer alle plichten zijn nagekomen die horen bij een re-integratie.

Daarom is het heel belangrijk om goed samen te werken met alle disciplines om het hoogst haalbare te bereiken in een re-integratie.

bottom of page